Ví điểm Gold Time Coffee

Nạp điểm Gold Time: Chức năng tạm khóa.Tuy nhiên, Bạn có thể nạp điểm thông qua Telegram https://t.me/joinchat/M8XYvEOre41AiVYOvQitjw .Ban điều hành 16 Bạn trong Group sẽ hỗ trợ. Vui lòng cập nhật Tên và ảnh đại diện chính chủ khi sử dụng Telegram.

Ví điểm gold time coffee
Nạp Ví điểm gold time coffee

Chuyển điểm Gold Time: Bạn nhập chính xác thông tin ID và kiểm tra lại Tên người nhận hiện ra đã chính xác rồi mới chuyển.

Ví điểm gold time coffee
Chuyển Ví điểm gold time coffee

Lịch sử chi tiết: Bạn có thể kiểm tra các lịch sử giao dịch tài khoản của Bạn tại phần này.

Ví điểm gold time coffee
Lịch sử Ví điểm gold time coffee

Yêu cầu rút điểm Gold Time: Lưu ý kiểm tra thông tin ngân hàng của bạn đã cập nhật. Thời gian rút điểm: 01 và 15 hàng tháng. Tối thiểu 1 000 000 điểm.

Ví điểm gold time coffee
Rút Ví điểm gold time coffee

Mua sản phẩm bằng điểm ví trực tiếp

Mua sản phẩm bằng điểm ví Gold Time Coffee
Mua sản phẩm bằng điểm ví Gold Time Coffee

Bạn chọn vào sản phẩm cần mua và điền thông tin đầy đủ. Sau đó thanh toán bằng điểm ví Gold Time Coffee và chờ bên Gold Time thông báo lại.

Mua sản phẩm bằng điểm ví Gold Time Coffee
Mua sản phẩm bằng điểm ví Gold Time Coffee

Leave a Reply