Thông tin quan trọng về Cổ tức nội bộ hàng tháng. Xem thêm tại đây!

Các quyết định và thông báo quan trọng!

Hoạt động xã hội và thiện nguyện. Xem thêm tại đây!

Hình ảnh khai trương quán liên kết!

Thông tin về Bất động sản Gold Time Land!

Học viện Gold Time Academy!

gold-academy
gold-academy
Trong năm vừa qua, Tập đoàn Gold Time đã trao tặng 24 ngôi nhà tình thương cho 24 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc 19 tỉnh thành trong cả nước, trong đó có 06 hộ gia đình là người dân tộc thiểu số.
Trong năm vừa qua, Tập đoàn Gold Time đã trao tặng 24 ngôi nhà tình thương cho 24 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc 19 tỉnh thành trong cả nước, trong đó có 06 hộ gia đình là người dân tộc thiểu số.
Liên kết quán cà phê Gold Time Coffee
Tạp chí dân tộc - Gold Time Group
Tạp chí dân tộc – Gold Time Group cơ hội khởi nghiệp toàn dân tộc Việt
Sinh nhật Gold Time Coffee
Sinh nhật Gold Time Coffee