Mua quyền kinh doanh Gold Time Coffee

Mua phân quyền Gold Time. Chọn “Mua phân quyền Gold Time” Sau khi đọc xong thỏa thuận mua phân quyền, Bạn chọn Đồng ý.

cách Mua phân quyền Gold Time Coffee
Chọn Mua phân quyền Gold Time Coffee
cách Mua phân quyền Gold Time Coffee
Ấn nút Mua ngay
Mua phân quyền Gold Time Coffee
Xác nhận bằng mật khẩu cấp 2 Mua phân quyền Gold Time Coffee
Trường hợp Quên mật khẩu này thì vui lòng thoát tài khoản ra và chọn vào dòng “Quên mật khẩu” tại giao diện đăng nhập!
Mua phân quyền Gold Time Coffee
Cách 1: Thanh toán bằng điểm Gold Time
Tương đương 3 000 000 điểm trong ví của Bạn. (Nếu có). Không có: thì chuyển qua Cách 2: Thanh toán chuyển khoản tới tài khoản của công ty.
cách Mua phân quyền Gold Time Coffee
Cách 2: Thanh toán chuyển qua số tài khoản.
Vui lòng làm theo hướng dẫn và chuyển khoản nhập chính xác nội dung.
Lưu ý: Sau khi chuyển khoản: Bạn chụp lại hình có chứa nội dung “PQ XXXXXX” rồi tải tệp ảnh. Xác nhận “Tôi đã chuyển khoản”. Sau đó, chờ hệ thống xác nhận trong 24h.
cách Mua phân quyền Gold Time Coffee
Hệ thống đã xác nhận xong và Bạn được tặng CPKG .
Giá trị Cổ tức được thông báo vào ngày 15 hàng tháng.
Cổ tức nội bộ chi trả vào cuối tháng dựa vào số lượng CP trong ví CPKG bạn đang có.

Leave a Reply