VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI GOLDEN TIME GROUP JSC

   Yếu tố lớn nhất quyết định cho sự thành công và tồn tại lâu dài của Tập Đoàn Golden Time Group JSC chính là văn hóa. Là một doanh nghiệp lấy lợi ích của cộng đồng đi đầu và mong muốn phát triển cộng đồng kể cả về nhận thức lẫn kiến thức tiến tới xây dựng một cộng đồng văn minh và hiện đại thì yếu tố văn hóa càng được quan tâm và đặt nặng hơn.

Triết lý kinh doanh

   Triết lý kinh doanh tại Goden Time Group JSC được xem như là sứ mệnh trong sự nghiệp kinh doanh. Nó có ý nghĩa như mục tiêu chiến lược, định hướng cho tập đoàn trong cả một thời kỳ xây dựng và phát triển thương hiệu GOLD TIME COFFEE cùng các thương hiệu khác.

   Thông qua triết lý kinh doanh của tập đoàn “Vận hành hệ thống giao thoa giữa những giá trị thật, nơi mà mọi quyền lợi và lợi ích của cộng đồng, đất nước được đặt lên hàng đầu. Trao cơ hội khởi nghiệp cho bất cứ thành viên nào của Golden Time Group JSC”. Tôn vinh và lan tỏa hệ giá trị chủ đạo và xác định nền tảng cho sự phát triển, gắn kết cộng đồng. Qua đó, làm cho khách hàng biết đến các thương hiệu của Gold Time nhiều hơn.

Khởi nghiệp kinh doanh tại Gold Time Coffee
Khởi nghiệp kinh doanh tại Gold Time Coffee

Đối nhân xử thế

   Trong quá trình hoạt động và phát triển Gold Time còn có một số qui tắc phê bình, khiển trách như sau :

  • Người khiển trách là người có uy tín, được mọi người kinh trọng và chính danh.
  • Không phê bình khiển trách tùy tiện, vụn vặt, chỉ áp dụng khi sai sót có tính hệ thống, gây lây lan, có hậu quả rõ ràng.
  • Phê bình khiển trách trong bầu không khí hòa hợp, đối thoại – không đối đầu.

   Trong môi trường làm việc Gold Time chấp nhận người khác có thể vô tình mắc một số sai lầm, nhưng luôn cho thành viên của mình hiểu rằng điều đó không được phép lặp lại và tinh thần sửa chữa luôn được thể hiện rõ ở kết quả cuối cùng. Chuẩn mực đạo đức xã hội luôn luôn được áp dụng rõ nét trong môi trường làm việc tại Gold Time, từ đó đã tạo một môi trường quản trị tâm thức lên tất cả các thành viên của tập đoàn. Gold Time khiến thành viên của mình phải xác định được ví trị và tầm quan trọng của mỗi cá nhân trong tổ chức.

Văn hóa doanh nghiệp Gold Time Coffee
Văn hóa doanh nghiệp Gold Time Coffee

Tinh thần tập thể

   Với Gold Time, mỗi cá nhân đều có cùng một định hướng tư duy, mọi người làm việc vì doanh nghiệp, nghĩ về doanh nghiệp, gắn bó với với nhau dù doanh nghiệp có thăng trầm. Điều này được thể hiện qua những phương diện :

  • Mọi thành viên gắn kết với nhau chia sẻ trách nhiệm và quyền lợi với nhau trong quá trình hoạt động.
  • Tập đoàn Golden Time Group như một còn thuyền chung, tất cả mọi người cùng nhau chèo lái hướng về phía trước.

   Mỗi sự thành công của cá nhân cũng như tổ chức trong quá trình phát triển sự nghiệp luôn luôn gắn liền với chặn đường thành công mà tập đoàn đi. Thành viên gắn bó lâu dài với tập đoàn đó sẽ là một điểm cộng vô cùng lớn. Khi tuyển nhân sự làm việc chính thức tại tập đoàn, Gold Time luôn nêu cao tinh thần làm việc vì đam mê sẵn sàng cống hiến hết sức mình cho tập đoàn. Trong quá trình làm việc tập đoàn thường chú ý vào việc các thành viên của mình đạt hiệu quả ra sao và cũng có cống hiến gì để căn cứ thưởng, tạo điều kiện hết sức cho các thành viên của mình phát triển lẫn về tư duy, kiến thức và nghiệp vụ chuyên môn.

Tinh thần gold time coffee
Văn hóa doanh nghiệp Gold Time Coffee

Công tác đào tạo và sử dụng nhân sự

   Con người chính là yếu tố quyết định cho sự phát triển của tập đoàn. Chính vì thế mà tập đoàn luôn hết sức củng cố kiến thức và đào tạo cho thành viên của mình dưới nhiều hình thức, chú trọng và các hình thức đào tạo mang tính thực tiễn cao, dễ dàng tiếp cận kiến thức và dễ dàng sao chép, nhân bản. Việc cơ động hóa công việc cho từng thành viên để đảm bảo khai thác tối ưu các khả năng tiềm ẩn của nhân viên mà sắp xếp cho hiệu quả nhất là không thể thiếu. Thông qua việc đó các thành viên có cơ hội giao lưu và chia sẻ kiến thức lẫn việc xây dựng mối quan hệ tốt giữa các thành viên trở nên tốt hơn qua từng thời điểm góp phần cho việc phát triển doanh nghiệp với tình thần đoàn kết cao.

Gold Time Coffee đoàn kết cao
Tinh thần đoàn kết tại Gold Time Coffee