Điều kiện đạt móc sự nghiệp Đại Lý Kinh Doanh Phân Quyền:

 •  Đạt mức doanh thu đưa về cho công ty tối thiểu 1 tỷ, tức tối thiểu 334 thành viên trong hệ thống giới hạn 11 tầng đã mua Phân Quyền Kinh Doanh.
 •  Có tối thiểu 10 thành viên F1 đã mua Phân Quyền Kinh Doanh Hoặc đã cơ cấu doanh nghiệp 5 sao trước đó.

Điều kiện đạt mốc sự nghiệp Giám Đốc Kinh Doanh Phân Quyền:

 •  Đạt mức doanh thu đưa về cho công ty tối thiểu 5 tỷ, tức tối thiểu 1667 thành viên trong hệ thống giới hạn 11 tầng đã mua Phân Quyền Kinh Doanh. 
 •  Có tối thiểu 10 thành viên F1 đã mua Phân Quyền Kinh Doanh Hoặc đã cơ cấu doanh nghiệp 5 sao trước đó.
Doanh nghiệp phân quyền kinh doanh tại Gold Time Coffee
Doanh nghiệp phân quyền kinh doanh tại Gold Time Coffee

Chính sách thưởng khi đạt các mốc sự nghiệp:

 • Đại Lý Kinh Doanh Phân Quyền:
  • Thưởng 10.000.000vnd ngay sau khi có quyết định cơ cấu sự nghiệp thành công.
  • Thưởng thêm 1% khi phát sinh thành viên mới mua Phân Quyền Kinh Doanh trong hệ thống, giới hạn 11 tầng.
  • Lưu ý: Khi phát sinh Đại Lý Kinh Doanh Phân Quyền đồng cấp trong hệ thống, nếu phát sinh thành viên mới mua PQKD thuộc hệ thống của ĐLKDPQ cấp dưới, thì ĐLKDPQ cấp trên sẽ không được thưởng 1% trong trường hợp trên.
 • Giám Đốc Kinh Doanh Phân Quyền:
  • Thưởng 30.000.000vnd ngay sau khi có quyết định cơ cấu sự nghiệp thành công.
  • Thưởng thêm 3% khi phát sinh thành viên mới mua Phân Quyền Kinh Doanh trong hệ thống, giới hạn 11 tầng.
  • Thưởng thêm 20% trên tổng thưởng phát sinh 3% của GĐKDPQ đồng cấp trong hệ thống gần nhất.
  • Lưu ý:
   1. Khi phát sinh Giám Đốc Kinh Doanh Phân Quyền đồng cấp trong hệ thống, nếu phát sinh thành viên mới mua PQKD thuộc hệ thống của GĐKDPQ cấp dưới, thì GĐKDPQ cấp trên sẽ không được thưởng 3% trong trường hợp trên. Tức GĐKDPQ cấp dưới nhận thưởng 3%, GĐKDQP cấp trên không nhận thưởng 3%.
   2. Khi phát sinh Đại Lý Kinh Doanh Phân Quyền trong hệ thống, nếu phát sinh thành viên mới mua PQKD thuộc hệ thống của ĐLKDPQ cấp dưới, thì GĐKDPQ cấp trên chỉ được thưởng 2% trong trường hợp trên. Tức ĐLKDPQ cấp dưới nhận thưởng 1%, GĐKDQP cấp trên nhận thưởng 2%.
Cơ cấu tổ chức của Gold Time Group
Cơ cấu tổ chức Gold Time Group