Đăng ký tài khoản Gold Time Coffee

1.1 Điền thông tin đăng ký tài khoản Gold Time Coffee: Sau khi chọn Đăng ký. Bạn kiểm tra email và đăng nhập vào tài khoản.

Đăng ký tài khoản Gold Time Coffee
Đăng ký tài khoản Gold Time Coffee

1.2 Bổ sung thông tin tài khoản. Chọn “Thông tin tài khoản” Bạn bổ sung ảnh mặt trước và mặt sau của CMND rồi cập nhật. Nếu cần thay đổi mật khẩu. Bạn cập nhật mật khẩu mới tại phần này.

Bổ sung thông tin đăng ký tài khoản Gold Time Coffee
Bổ sung thông tin đăng ký tài khoản Gold Time Coffee
Bổ sung thông tin đăng ký tài khoản Gold Time Coffee
Bổ sung thông tin đăng ký tài khoản Gold Time Coffee

Sau khi cập nhật đầy đủ thông tin là Bạn đã hoàn tất việc Đăng ký tài khoản Gold Time Coffee.

Lưu ý: Khi Bạn quên mật khẩu cấp 2 – Mật khẩu xác nhận giao dịch.

Bạn phải thoát tài khoản ra màn hình đăng nhập. http://login.goldtimecoffee.vn/ Và chọn vào phần “Quên mật khẩu”, sau khi điền đầy đủ thông tin. Hệ thống sẽ khởi tạo lại cả 2 mật khẩu. Bạn kiểm tra email và đăng nhập lại là sử dụng bình thường.

Quên mật khẩu Gold Time Coffee
Quên mật khẩu Gold Time Coffee

Leave a Reply