Lợi ích dành cho thành viên ngay sau khi sở hữu tài khoản tại Gold Time Coffee miễn phí

TRỞ THÀNH CỘNG TÁC VIÊN 0 ĐỒNG

Ngoài việc mua Phân Quyền Kinh Doanh để tối ưu hóa quyền lợi và khả năng phát triển tại Gold Time Coffee, Gold Time còn tạo điều kiện cho cộng tác viên 0 đồng hoạt động và phát triển dựa trên những công cụ, nền tảng tuyệt vời nhất mà Gold Time đem đến cho cộng đồng. Với Gold Time khởi nghiệp 0 đồng là điều hoàn toàn có thể làm được. Chào mừng bạn đến với kỷ nguyên phân quyền của Gold Time Coffee!

Khởi nghiệp 0 đồng tại Gold Time Coffee
Khởi nghiệp 0 đồng tại Gold Time Coffee

GOLD TIME tạo cơ hội cho các thành viên chưa kích hoạt phân quyền kinh doanh hoạt động Affiliate marketing thông qua link tiếp thị liên kết và hưởng các quyền lợi, lợi ích như sau:

  • Được tự do hoạt động phát triển và xây dựng hệ thống riêng cho mình, tạo cho bản thân một nguồn thu nhập thụ động thông qua Affiliate Marketing.
  • Được phép tham gia vào các buổi huấn luyện và chia sẻ kiến thức tại các điểm văn phòng đại diện từng miền. Theo lịch đào tạo của Gold Time Academy.
  • Giảm 10% trên tổng hóa đơn thanh toán khi sử dụng dịch vụ hay sản phẩm bất kỳ tại các cửa hàng liên kết thương hiệu với Gold Time Coffee.
  • Hưởng chính sách thưởng cho việc giới thiệu thành viên mới mua phân quyền kinh doanh :
    + Thưởng 10% (300.000 vnd) cho việc giới hiệu trực tiếp.
    + Thưởng 0.5% (15.000 vnd) cho việc giới thiệu gián tiếp áp dụng từ tầng 2 đến tầng 11.
  • Hưởng chính sách thưởng cho việc giới thiệu khách hàng đến điểm liên kết sử dụng dịch vụ hoặc mua sản phẩm bất kỳ: Thưởng 1% trên tổng hóa đơn thanh toán, áp dụng 15 tầng liên tiếp.