Bảo mật nâng cao tài khoản Gold Time Coffee

Bật xác thực 2 yếu tố với Google Authenticator

Bật xác thực google authencator
Bật xác thực Google Authenticator

Nhằm nâng cao tính Bảo mật cho tài khoản Gold Time Coffee. Bạn có thể bật thêm tính năng này. Làm theo hướng dẫn trên website. Tải app về điện thoại của bạn để sử dụng.

Lưu ý: Sao chép lại đoạn mã của Bạn nhằm tránh rủi ro khi lỗi điện thoại. (Có thể in ra giấy cất vào két sắt. Hoặc lưu vào email).

Tắt xác thực 2 yếu tố với Google Authenticator

Tắt xác thực google authencator
Tắt xác thực Google Authenticator

Bạn mở Google Authenticator. Nhập mã xác thực và chọn “Tắt 2FA”.

Leave a Reply